Dansk Skak Unions Støtteforening
Medlemsportal

dsus_logo

Hvem støtter DSUS i 2014?

Da foreningens havde 50-års jubilæum i 2013 og fordi der er planlagt så mange turneringer i 2014 har DSUS ekstraordinært givet støtte på i alt DKK 50.000 Se hvem der har fået støtte,

Indtastning af email og mobil

Hvis du er medlem kan du lette foreningens administration ved at du angiver din email-adresse og dit mobil nummer.
Foreningen vil fremover sende årsmeddelelser og nyhedsbreve elektronisk.
Du kan taste din email og dit mobilnr her.

Hvem har været medlem de seneste år og hvem er i dag?

Livstidsmedlemmer er som navnet siger medlem alle år fremover. Årsmedlemmer er derimod kun medlem for et år ad gangen. Fornyelse af årsmedlemsskab for et nyt år, kræver alene at årskontingentet indbetales.

Du kan se foreningens medlemsskare, som den så de seneste år: ultimo 2011, ultimo 2012, ultimo 2013 og ultimo 2014.

Den helt aktuelle medlemsskare ser således ud.
Mangler du her - så meld dig ind og betal kontingent - eller forny dit medlemsskab ved at betale kontingent!!

Indmeldelse

Her kan du registrere din indmeldelse i foreningen.

Hvordan bliver man medlem?

Alle kan være medlem af Dansk Skak Unions Støtteforening: enkeltpersoner, klubber, hovedkredse og erhvervsfirmaer.

Der findes to typer medlemsskab:
Livstidsmedlemsskab, hvor betaler mindst DKK 1.000 én gang og
årsmedlemsskab, hvor man betaler mindst DKK 100 hvert år.

Indmeldelse sker ved at indtaste de krævede oplysninger i linket herover.

Betaling af kontingent sker til foreningens konto i Danske Bank,
registreringsnummer 1551 og kontonr 8064393
IBAN kontonummer: DK6930000008064393
BIC (SWIFT adresse): DABADKKK
eller via MobilePay 6151 8069

Kontakt

Hvis du har en besked til foreningen, kan du skrive den her.